10 ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất để đóng góp mã nguồn mở

open-source-wallpaper-1

Hơn một nửa các lập trình viên trên thế giới đang đóng góp tích cực cho các dự án mã nguồn mở, theo một báo cáo của DigitalOcean.

Có hơn 55% trong số 4.300 nhà phát triển được khảo sát cho biết họ đang đóng góp cho các dự án nguồn mở. Tuy nhiên, 71% cho biết các công ty của họ hy vọng họ sử dụng phần mềm nguồn mở như là một phần của công việc hàng ngày của họ.

Đối với các nhà phát triển tham gia vào dự án nguồn mở, phần lớn (60%) đóng góp vào phần mềm, tiếp theo là bảo trì phần mềm (16%) và cung cấp giải pháp (14%). Động lực hàng đầu khiến lập trình viên tích cực tham gia đóng góp cho mã nguồn mở là cải thiện kỹ năng viết code, cùng với việc trở thành một phần của cộng đồng và học các công nghệ mới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trong ba năm qua, lập trình viên đã đóng góp tích cực cho các dự án của React.js (468), tiếp đến là Kubernetes (335 ), Docker (252 ), Linux (240) và Tensorflow (226). Không quá ngạc nhiên khi có đến 97% lập trình viên sử dụng đóng góp mã nguồn mở thông qua GitHub.

Rào cản lớn nhất đối với các lập trình viên khi tham gia đóng góp vào mã nguồn mở, chiếm tỷ lệ lớn nhất là: không biết bắt đầu từ đâu (45%), cảm thấy không đủ hiểu biết để đóng góp (44%) và không có thời gian đóng góp (30%).

Dưới đây là 10 ngôn ngữ lập trình mà các lập trình viên tham gia khảo sát sử dụng nhiều nhất để đóng góp vào các dự án mã nguồn mở:

  1. JavaScript (62%)
  2. Python (52%)
  3. PHP (29%)
  4. Java (28%)
  5. CSS (25%)
  6. C ++ (18%)
  7. Go (16%)
  8. C (14%)
  9. C # (10%)
  10. Ruby (9%)

Danh sách này có mối liên hệ mật thiết với khảo sát các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Content must not be empty

Related Blog