14 Source code thiết kế Menu cho ứng dụng iOS [Swift & Obj-C]

swift

Hầu hết các ứng dụng đều có menu với những tuỳ chọn khác nhau. Có thể là ở bên trái, bên phải, Tabbar hoặc là một button có thể mở ra nhiều tuỳ chọn khác. Tuỳ vào mỗi ứng dụng và ý tưởng của designer mà sẽ có những kiểu Menu phù hợp với ứng dụng của bạn. Hiện tại có khá nhiều source code các thư viện về Menu ở đây mình đã sưu tầm được 16 source code về Menu được viết cả bằng Swift lẫn Objectiv-C.

1. Fan Menu by Exyte

 • Được viết bằng swift và public 6 tháng trước, bản release mới nhất vào tháng 6 vừa qua với 341 sao và được fork bởi 30 nhà phát triển.

Installation

 • CocoaPods

 • Manually: Kéo thả FanMenu.swift vào ứng dụng của bạn.
 • Requirements: iOS 8.0+ / Mac OS X 10.9+, Xcode 8.0+
 • Bạn có thể download source code free tại đây: Fan Menu

2. Carioca Menu by momo

Được viết bằng swift 4.0 support từ iOS 9.0. Sau khi public đã nhận được phản hồi khá tích cực. Với hơn 600star và được hơn 50 nhà phát triển fork trên github.

Installation

 • CocoaPods

 • Manually
  • Kéo thả toàn bộ file trong thư mục Source/ vào ứng dụng của bạn.

Bạn có thể download source code free tại đây: CariocaMenu is released under the MIT license

3. Circle Menu by Ramotion

Được viết bằng swift từ 3 năm trước với gần 3 nghìn star và hơn 300 người fork và được update lên swift 4.2

Installation

Suppot từ iOS 9.0 Xcode 9.0.1, swift 4.2

Bạn có thể download source code free tại đây:Circle menu is released under the MIT license

4. Side Buttons by Robert Herdzik

Được public 6 tháng trước nhận được 88 star và 16 dev fork.

Installation

Đã support swift 4.0 Bạn có thể download source code free tại đây:RHSideButtons

https://uxplanet.org/16-ios-menu-open-source-ui-animation-components-libraries-swift-obj-c-75b0c3f7dcc8

5. Round Menu Button by zsy78191

Installation

 • Public: 2015
 • Star: 327
 • Fork: 64
 • Latest release: V1.0

Bạn có thể download source code free tại đây: Round Menu Button

6. Expanding Menu by monoqlo (ものくろ)

Installation

Requirements

 • iOS 8.0+
 • Xcode 10.0+
 • Swift 3.x+

Project Info

 • Public: 2015
 • Star: 300
 • Fork: 70
 • Latest release: 0.4.0 Support Swift 4.2

Bạn có thể download source code free tại đây: ExpandingMenu

7. Pop Menu by Cali Castle

Installation

Requirements

 • Xcode 8.0 +
 • iOS 9.0 +
 • Swift 4.0 +

Project Info

 • Public: 2018
 • Star: 365
 • Fork: 31
 • Latest release: V2.1.1 Support Swift 4.2

Bạn có thể download source code free tại đây: PopMenu

8. Paging Kit by Kazuhiro Hayashi

Installation

Requirements

 • iOS 8.0+
 • Xcode 10.0+
 • Swift 4.2

Project Info

 • Public: 2018
 • Star: 700+
 • Fork: 47
 • Latest release: 1.6.1 Support Swift 4.2 Bạn có thể download source code free tại đây:

9. Parchment by Martin Rechsteiner

Installation

Requirements

 • iOS 8.2+
 • Xcode 8.0+

Project Info

 • Public: 2016
 • Star: 1095
 • Fork: 102
 • Latest release:v1.4.1

Bạn có thể download source code free tại đây:

10. Air Bar by UPTech

Installation

Project Info

 • Public: 2016
 • Star: 285
 • Fork: 206
 • Latest release:v2.0.5

Bạn có thể download source code free tại đây: https://github.com/uptechteam/AirBar

11. Side Menu Controller

Installation

Project Info

12. Side Menu by Jon Kent

Installation

Requirements

 • iOS swift 4, swift 3

Project Info

 • Star: 3070
 • Fork: 392
 • Latest release: 5.0.2 Bạn có thể download source code free tại đây:

13. Paging Menu Controller

Installation

Requirements

 • iOS9+
 • Swift 3.0+
 • Xcode 8.0+
 • v1.4.0 for iOS 8 in Swift 3.0
 • v1.2.0 for iOS 8 in Swift 2.3

Project Info

 • Public: 2015
 • Star: 2334
 • Fork: 384
 • Latest release:2.2.0 Bạn có thể download source code free tại đây:

14. Panels by Fahid Attique

Installation

Requirements

 • XCode 10 support
 • Swift 4.2 support

Project Info

 • Public: 2018
 • Star: 667
 • Fork: 76
 • Latest release: 1.0.2 Bạn có thể download source code free tại đây:
Nội dung không được để trống

Bài Viết Liên Quan