7 thư viện thay thế AngularJS

AngularJS là một JavaScript framework đang được dùng phổ biến trong việc phát triển frontend của các ứng dụng web. Tuy nhiên khác với các framework phổ biến khác của JavaScript như jQuery hay Backbone.js thì đối với AngularJS có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc nên hay không nên sử dụng framework này và cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra ngay vào chính thời điểm bạn đọc bài viết này. Nếu bạn đã từng sử dụng AngularJS và đang tự hỏi liệu có thư viện hay framework nào khác có thể dùng để thay thế Framework này hay không bạn nên tham khảo bài viết này.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng điểm danh 7 bộ thư viện có tiếng mà bạn có thể kết hợp để hoàn toàn thay thế AngularJS:

  1. Sử dụng React.js cho view
  2. Sử dụng react-router cho router.
  3. Sử dụng CommonJS cho module loading.
  4. Sử dụng Backbone cho model.
  5. Sử dụng Backbone cho controller hoặc bạn cũng có thể sử dụng một bộ thư viện khác của Facebook đó là Facebook Flux.
  6. Sử dụng thư viện của NPM hoặc Bower để hỗ trợ promises hoặc các hàm xử lý string.
  7. Sử dụng GulpJS để tự động hoá các tác vụ khi lập trình.

Như bạn có thể thấy việc tuỳ chọn các thư viện ngoài và ráp lại giúp chúng ta có nhiều sự tự do hơn trong khi lập trình mà không phải phụ thuộc chặt chẽ vào các quy định trong một framework. Tuy nhiên chỉ nên làm điều này khi bạn đã có kinh nghiệm với một framework phổ biến nào đó và hiểu được mặt tốt cũng như mặt hạn chế của framework trước khi quyết định lựa chọn riêng các thư viện có sẵn và ráp lại để tạo riêng cho mình một framework.

Chúc bạn thành công!

Content must not be empty

Related Blog