Phần Tử XML

Phần tử XML gồm toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng tương ứng của nó.

Một phần tử XML có thể gồm có:

 • Thẻ mở.
 • Thuộc tính trong thẻ mở.
 • Thẻ đóng.
 • Nội dung nằm bên trong thẻ đóng và thẻ mở.

Một văn bản XML bao gồm ít nhất một phần tử là phần gốc (phần tử gốc là duy nhất) và có thể có thêm một hoặc nhiều phần tử con của phần tử gốc.

<products>
  <item>
    <price>16.000.000</price>
  </item>
</products>

Ở ví dụ trên chúng ta có các phần tử tương ứng là products,...

Cấu Trúc Cây Trong XML

XML sử dụng cấu trúc cây (tree structure) để tạo cấu trúc dữ liệu cho văn bản. Theo đó một văn bản XML gồm một phần tử gốc (root element) và phần tử gốc này chứa một hoặc nhiều phần tử con (child element).

Các phần tử con giống như các nhánh của một cây và có thể chứa các phần tử con khác hoặc chứa các lá (leave). Cuối cùng các lá chứa dữ liệu (thường là văn bản).

<root>
  <child>
    <subchild>....</subchild>
  </child>
</root>

Ví dụ một văn bản XML như ở dưới đây...

XML Là Gì

XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả con người và máy tính đều có thể hiểu được.

XML Là Ngôn Ngữ Đánh Dấu Mở Rộng

XML sử dụng các thẻ để đánh dấu văn bản giống với HTML. Tuy nhiên khác với HTML, XML cho phép chúng ta có thể tự do đặt tên các thẻ.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
 <book category="programming">
  <title lang="en">XML Cơ Bản</title...

Node.js Là Gì

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Ban đầu, Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl. Phiên bản đầu tiên của Node.js được cho ra mắt vào năm 2009.

console.log("Xin chào");

Mở editor

Node.js có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux hay Mac OS. Node.js được phát triển sử dụng V8 Engine là bộ thư viện JavaScript được Google phát triển để viết trình duyệt web...

Giống với phần tử HTML, các phần tử XML có thể bao gồm một hoặc nhiều thuộc tính đi kèm.

Thuộc Tính XML

Trong XML, thuộc tính được sử dụng để thêm dữ liệu cho phần tử. Các thuộc tính được thêm vào bên trong thẻ mở của phần tử bao gồm tên thuộc tính và giá trị thuộc tính.

<user gender="male"></user>

Giá Trị Thuộc Tính

Giá trị thuộc tính XML được đặt trong cặp dấu ngoặc đơn hoặc cặp dấu nháy.

Trong XML, thông thường chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc kép cho giá trị thuộc tính như sau:

<user gender="m...

XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả con người và máy tính đều có thể hiểu được.

Sau khi cài đặt PHPMyadmin khởi động lại Apache và truy cập vào trang quản trị của PHPMyadmin thì mình thấy có dòng thông báo lỗi như sau:

mysqli_real_connect(): (HY000/1045): Access denied for user 'pma'@'localhost' (using password: YES)

Mọi người cho mình hỏi lỗi trên là lỗi gì và làm sao để khắc phục được nó?

P/S: Mặc dù có thông báo lỗi trên nhưng mình vẫn có thể sử dụng các tính năng quản trị database của MySQL như chọn database, quản lý dữ liệu trên các bảng của database.