Nếu bạn nghĩ rằng việc học một ngôn ngữ lập trình sẽ khó khăn và vất vả y như việc học một ngoại ngữ mới – thì bạn đã nhầm to rồi đó!

Khi bạn có suy nghĩ này, bạn đã mắc phải hội chứng “ngụy biện liên ngôn ngữ” – hội chứng này tạo cho bạn một ảo giác, rằng ngôn ngữ lập trình là một thứ gì đó tương tự như ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.

Hội chứng này nghe có vẻ loằng ngoằng nhưng thực tế, nó biểu hiện thông qua 3 suy nghĩ của bạn về ngôn ngữ lập trình như sau:

Ngôn ngữ lập trình là “ngôn ngữ của má...