Ở bài trước mình đã giới thiệu về một service của 1 service của AMAZON là IAM. Các bạn có thể xem lại ở đây Trong bài này mình xin giới thiệu tiếp về 1 servic...
Tìm hiểu về Amazon EC2