Ở bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cơ bản về thuật ngữ mã nguồn hay source code. Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về mã lệnh cũng như...
Mã Nguồn và Mã Máy

Bữa trước đi phỏng vấn mình gặp câu hỏi như sau:

Trong JavaScript khai báo biến a có hàm aFunction() như sau:

var a = 10;
function aFunction() {
  console.log(a);
  a = 200;
}

Điều gì khi gọi hàm aFunction()?

Theo em thì nó sẽ trả về giá trị là 10 hoặc 200 nhưng cả hai câu trả lời đều sai và khi về nhà kiểm tra lại thì thấy ra kết quả là undefined?

Toán Tử Là Gì

Trong lập trình một toán tử là một ký tự được sử dụng để thực hiện một phép toán số hoặc logic.

Python hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau. Trong phạm vi bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các toán tử phổ biến sau đây:

 • Toán tử số học
 • Toán tử so sánh
 • Toán tử gán giá trị (cho biến)
 • Toán tử logic
 • Toán tử kiểm tra membership (kiểm tra sự tồn tại của một giá trị trong giá trị cho trước)

Toán Tử Số Học

Python hỗ trợ tất cả các toán tử số học phổ biến dùng để thực hiện cộng, trừ, nhân, ch...

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như ở dưới đây đều đưa về kết quả như nhau:

Cách 1: Sử dụng event.preventDefault().

$("button").click(function (event) {
  // code ...
  event.preventDefault()
});

Cách 2: Sử dụng return false;.

$("button").click(function () {
  // code ...
  return false;
});

Ngoài việc khi sử dụng return false thì không cần phải quan tâm tới tham số ...

Chào mọi người,

Trong khi học về lập trình C thì em thấy một số tài liệu sử dụng cách viết void main() một số khác sử dụng int main(). Theo ý kiến cá nhân của mọi người thì nên sử dụng cách nào và vì sao?