Angular 7.0.0 đã chính thức phát hành

1_lgZYt3RBGM_c7HUcg85Zgg-490x251

Phiên bản mới nhất của Angular hiện đã có mặt. Angular 7.0.0 chính là bản cập nhật cho toàn bộ nền tảng, framework cốt lõi, Angular material và CLI cũng như cung cấp các tính năng mới cho toolchain cùng một số launch đối tác.

“Người dùng của v7 đã báo cáo rằng bản cập nhật này nhanh hơn bao giờ hết và chứa nhiều ứng dụng mà phải mất khoảng 10 phút để cập nhật”, Stephen Fluin, developer cho Angular, đã viết trong một bài đăng.

Một trong những cập nhật quan trọng của bản phát hành này là CLI prompt. CLI hiện có khả năng nhắc người dùng khi sử dụng các lệnh thông dụng và khám phá các tính năng tích hợp, theo Fluin.

Bản phát hành cũng tập trung vào cải thiện hiệu suất. Sau khi xem xét những sai lầm phổ biến trong toàn hệ sinh thái, nhóm phát hiện thấy các nhà phát triển đang sử dụng reflect-metadata polyfill, khi nó chỉ nên được sử dụng trong quá trình sản xuất. Kết quả là, phiên bản cập nhật của Angular sẽ loại bỏ điều này khỏi các tệp polyfills.ts và bao gồm nó như là một bước trong quá trình cài đặt và xây dựng. Các bản cập nhật hiệu suất khác bao gồm các gói Bundle BUdgets trong CLI nhằm cung cấp khả năng cảnh báo khi gói ban đầu lớn hơn 2MB.

Các cập nhật hình ảnh nhỏ đã được thêm vào Angular Material để phản ánh các cập nhật được thực hiện cho Material Design specification. CDK hiện bao gồm khả năng cuộn và kéo thả.

Các tính năng bổ sung của bản phát hành bao gồm khả năng truy cập được cải thiện của các lựa chọn và hỗ trợ cho dự án nội dung trong Angular Elements.

Nhóm cũng đã công bố một số đối tác launch như Angular Console, @angular/fire, NativeScript và StackBlitz 2.0.

Content must not be empty

Related Blog