Ảnh hưởng của eventListener đến performance

Các bác cho em hỏi vài câu về eventListener với ạ.

Add quá nhiều eventListener vào page có ảnh hưởng nhiều đến performance không?
Và khi không dùng nữa có nhất thiết phải remove eventListener đi không?
Khi đã remove 1 element thì các eventListener trên element có bị remove đi không?

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion