1 Answer(s)

Công Vương Công Vương

Nginx nha bạn
Nginx có hiệu suất rất cao do xử lý nhiều đầu truy xuất trên 1 tiến trình. Cấu hình hơi phức tạp nhưng hiện nay đã có tools. 1 trong những tools mình thích nhất đó là EasyEngine ở địa chỉ https://easyengine.io chạy trên Ubuntu 16.04LTS/Debian 8. Tools này sẽ giúp bạn làm tất cả. Công việc của bạn chỉ cần gõ 2-3 dòng và để cho tools tự làm. Ngoài ra ở VN có 2 tools trên centos là hocvps và vpssim nhưng cả 2 tools này thiệt sự thua rất xa nếu so với easyengine.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion