Các cách xem dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu cung cấp cho chúng ta những cách nào để xem dữ liệu?

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Câu hỏi của bạn manh tính chất chung chung nên mình cũng không biết chính xác cái bạn đề câp. Cái này tùy thuộc vào kiểu cơ sở dữ liệu và phần mềm đọc cơ sở dữ liêu. Và còn tùy vào số lương dữ liệu mà bạn cần đoc.

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Xem thông qua giao diện phpmyadmin rồi truy cập vào table mà bạn muốn xem dữ liệu, ngoài ra còn có thể đọc trong file .sql khi xuất database ra nữa

10 bình luận