Cách chia sẽ dữ liệu giữa component trong Angular 4

Chào mọi người,

Mọi người cho em hỏi là khi cần chia sẽ dữ liệu giữa 2 component trong Angular 4 thì mình nên sử dụng giải pháp nào cho hợp lý vậy. Em đang tìm hiểu angular nên có demo 1 app quản lý nhân viên, khi nào thêm hoặc xóa 1 nhân viên từ component danh sách thì ở component menu sẽ cập nhật lại số lượng nhân viên và hiển thị ra.

Em có tìm hiểu trên trên stackoverflow nhưng chưa thấy giải pháp nào sử dụng được. Ai có kinh nghiệm chia sẽ cho em với.

Em cảm ơn nhiều.

1 Answer(s)

Khang Lê Khang Lê

Nếu 2 component có quan hệ cha con với nhau thì mình dùng cách truyền dữ liệu bằng EventEmitter
Còn nếu không thì bạn có thể dùng Observable thông qua service.
Nhưng 2 cách này vẫn chưa phải là ok nhất đâu =))
Bạn xem qua Redux ý

Content must be at least 100 characters

Related Discussion