Cài Đặt Python 3 Trên MacOS

Hướng dẫn ngắn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Python 3 một cách nhanh chóng trên máy tính Mac OS X. Có nhiều cách để cài đặt Python 3, bao gồm tải xuống từ trang web chính thức của Python, cách nhanh chóng và hiệu quả nhất đó là sử dụng Homebrew, chương trình quản lý gói (package manager) của MacOS. Homebrew giúp cho việc cài đặt, gõ bỏ các package trên MAC một cách đơn giản hơn bao giờ hết.

Lưu ý Nếu máy tính bạn chưa có Homebrew vui lòng tham khảo hướng dẫn cài đặt Homebrew tại đây.

Kiểm Tra Phiên Bản Của Python

Python phiên bản 2.x được cài đặt theo mặc định trên máy tính Apple, nhưng Python 3.x thì lại không được cài đặt. Bạn có thể xác nhận điều này bằng cách nhập vào câu lệnh python --version trên terminal và nhấn Enter:

 $ python --version
Python 2.7.15

Để kiểm tra xem Python 3 đã được cài đặt chưa, hãy thử chạy lệnhpython3 --version. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ thấy một thông báo lỗi, tuy nhiên bạn vẫn nên kiểm tra để biết máy tính của mình có Python 3 hay chưa. Trong trường hợp đã có Python 3 nhưng chưa phải là phiên bản mới nhất bạn vẫn có thể cái thêm một phiên bản Python 3 nữa mới hơn phiên bản đang có và có thể dùng song song cả hai phiên bản Python 3.x trên máy nếu thấy cần thiết.

Cài Đặt Python 3

Sử dụng Homebrew việc cài đặt Python 3 được thực hiện thông qua chạy một câu lệnh duy nhất:

$ brew install python3

Bây giờ bạn có thể đi pha một ly cà phê và đợi máy tính làm nốt các công việc còn lại!

Sau khi máy tính kết thúc quá trình cài đặt bạn kiểm tra lại một lần nữa:

$ python3 --version
Python 3.7.0

Để sử dụng Python 3.x trong chế độ interactive trên terminal bạn chạy câu lệnh:

$ python3
Python 3.7.0 (default, Jun 29 2018, 20:13:13)
[Clang 9.1.0 (clang-902.0.39.2)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Nếu muốn sử dụng Python 2.x:

$ python
Python 2.7.15 (default, Jun 17 2018, 12:46:58)
[GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 9.1.0 (clang-902.0.39.2)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

3 Bình Luận

Dam Tai Dam Tai

$ python3
Python 3.7.0 (default, Jun 29 2018, 20:13:13)
[Clang 9.1.0 (clang-902.0.39.2)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

câu lệnh bị lỗi bạn ơi

Mr Lye Mr Lye

bạn nhập 1 trong 2 dòng dưới thôi nhé, chứ không phải nhập hết mấy cái ngày tháng đâu
python3
python

Mèn Dale Mèn Dale

Mình nhập lệnh $ brew install python3
mà máy báo là -bash: $: command not found

Minh ba Minh ba

google tìm cách cài Homebrew vào đã nha bro

Jacky B Jacky B

mình thấy ngoài cách cài python trên macOS bằng lệnh thì chúng ta còn có thể cài python bằng Anaconda trên macOS rất đơn giản mà ko cần cài thêm HomeBrew. Hướng dẫn tham khảo tại đây

Content must not be empty

Related Tip