Cài đặt NetBeans IDE 8.2 trên Ubuntu 16.04

NetBeans 8.2 là phiên bản mới nhất được Oracle giới thiệu ra công chúng tính tới thời điểm này với nhiều cải tiến so với phiên bản 8.1 trước đó như:

  • Thêm hỗ trợ dành cho ECMAScript 6.
  • Thêm hỗ trợ dành cho PHP7.
  • Thêm hỗ trợ dành cho Docker.
  • Cải tiến hỗ trợ dành cho Node.js.
  • Một số cải tiến đối với C/C++

NetBeans IDE logo

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt NetBeans 8.2 trên Ubuntu 16.04 theo hai cách khác nhau là:

  1. Cài đặt sử dụng package trên kho phần mềm (Software Repository) của Ubuntu.
  2. Cài đặt sử dụng package cung cấp bởi Oracle.

Lưu ý: Bạn cần đảm bảo Java đã được cài đặt trên máy tính. Nếu chưa bạn có thể đọc và làm theo hướng dẫn cài đặt Java trên Ubuntu 16.04.

Cài Đặt NetBeans IDE Sử Dụng Package Trên Software Repository

Software repository của Ubuntu bao gồm nhiều kho khác nhau chứa các package để cài đặt. Package dùng để cài đặt NetBeans IDE được phân phối trên kho PPA (Personal Package Archives). Vì bất cứ ai cũng có thể upload package lên kho PPA này nên kho này theo mặc định không được thêm vào Ubuntu.
Package cài đặt NetBeans IDE được phân phối trên kho PPA này do đó để cài đặt NetBeans IDE sử dụng Aptitude bạn cần thêm kho chứa package cài đặt NetBeans vào Aptitude. Mở terminal và chạy câu lệnh sau:

$ sudo add-apt-repository ppa:vajdics/NetBeans-installer

Tiếp theo cập nhật package index của Aptitude:

$ sudo apt-get update

Sau bước này bạn đã sẵn sàng để cài đặt NetBeans IDE:

$ sudo apt-get install NetBeans-installer

Sau khi kết thúc câu lệnh trên, bạn có thể để tìm kiếm và mở NetBeans IDE sử dụng Dash trong Ubuntu (khởi động Dash bằng cách gõ phím Windows).

Cài Đặt NetBeans IDE Sử Dụng Package Của Oracle

Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ trang tải NetBeans để tải NetBeans IDE 8.2 về máy.

Sau đó mở terminal và di chuyển tới thư mục chứa file mới tải về:

$ cd ~/Downloads

Trong thư mục này bạn sẽ thấy một file với phần mở rộng là .sh trên máy của tôi file này có tên là NetBeans-8.2-javase-linux.sh. File này được viết sử dụng Bash Script và dùng để chạy NetBeans IDE. Bạn cần thêm quyền execute cho file này cho user hiện tại (đổi tên file .sh trong câu lệnh dưới bởi tên của file trên máy của bạn):

$ chmod +x NetBeans-8.2-javase-linux.sh

Cuối cùng để chạy NetBeans IDE:

$ ./NetBeans-8.2-javase-linux.sh
Content must not be empty

Related Blog