Chọn host nào để chạy ứng dụng web viết bằng Ruby on Rails

Mọi người thường dùng host nào để để deploy dự án viết bằng Ruby rails? Em đang dùng host của Digital Ocean chọn gói mà nó có cho ssh và hệ thống luôn nhưng tốc độ chậm và đặc biệt là phần phần quản lý thì siêu chậm. Mọi người cho ý kiến tư vấn giúp em với.

1 Câu Trả Lời

Phi Nhât Phi Nhât

mình hay dùng Heroku để deploy sản phẩm, speed tạm ổn chỉ có điều phải config database qua postgresql vì nó chỉ nhận 1 loại db này

DN V2 DN V2

Bày mình cách deploy đc ko bạn

DN V2 DN V2

Mình cứ bị lỗi mãi chỗ config database qua postgresql

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan