Chuyển Tiếp URL Không Có www Về Địa Chỉ Có ww Trên Apache

Thông thường khi phải chọn một địa chỉ URL duy nhất các lập trình viên sẽ chọn kiểu định dạng có www ở phía trước tên miền. Để sử dụng duy nhất kiểu định dạng này chúng ta cần phải chuyển tiếp các định dạng không có www về có www. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn thực hiện việc chuyển tiếp này trên các máy chủ sử dụng Apache. Với máy chủ Apache chúng ta có 2 cách khác nhau:

Sử Dụng Virtual Host

Sử dụng chỉ thị Redirect trong VirtualHost chúng ta có thể chuyển tiếp về địa chỉ URL có www như sau:

<VirtualHost *:80>
    ServerName hoclaptrinh.org
    Redirect permanent / http://www.hoclaptrinh.org/
</VirtualHost>

Sử Dụng Tập Tin .htaccess

Tập tin .thaccess dùng để tạo thêm các chỉ thi cho Apache Webserver và thường được đặt trên thư mục gốc của ứng dụng web. Để chuyển tiếp về địa chỉ URL có www chúng ta thêm chỉ thị sau vào tập tin .htaccess này:

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]

Tuy nhiên phương pháp này chỉ có tác dụng khi bạn kích hoạt mod_rewrite trên Apache.

Như vây bạn đã tìm hiểu 2 cách khác nhau để chuyển tiếp địa chỉ URL từ không có www phía trước về có www phía trước. Cuối cùng, tôi thêm phần phụ lục tiếp theo đây sẽ giải thích tại sao chúng ta lên làm điều này.

Tại Sao Cần Chuyển Tiếp Về Địa Chỉ URL Có www?

Hầu hết các máy tìm kiếm (Search Engine hay SE) hiện nay đều lập chỉ mục trang web dựa trên những liên kết chúng tìm thấy trên trang hoặc từ những liên kết chúng tìm thấy từ trang khác tham chiếu về trang của bạn. Một việc mà các lập trình viên thông thường cần phải làm khi tạo trang web đó là xác định định dạng cho địa chỉ URL để thiết lập địa chỉ này trở địa chỉ duy nhất mà các Search Engine sử dụng để lập chỉ mục. Lý do cần phải làm việc này là bởi vì các Search Engine sẽ ưu tiên cho các website với một loại định dạng URL duy nhất cho một trang thay vì có nhiều định dạng URL khác nhau cho cùng một trang.

Với mỗi địa chỉ URL của website chúng ta thường có 2 kiểu định dạng URL tương ứng ví dụ như sau:

www.hoclaptrinh.org

hoặc:

hoclaptrinh.org

Khi bạn có hai địa chỉ website như trên trỏ về cùng một trang chủ thì các máy chủ tìm kiếm sẽ hiểu rằng đây là 2 trang khác nhau (vì chúng không thể tự quyết định được 2 trang này là 1). Và như vậy bạn đã phân tán nội dung của mình cho hai địa chỉ URL khác biệt trong khi trên thực tế chúng là một.

Content must not be empty

Related Blog