Cơ bản về Node.js

NodeJS là một nền tảng mã nguồn mở được viết bởi Ryan Dahl vào năm 2009 dựa trên Javascript engine V8 của Google. Về bản chất NodeJS là Javascript. Trước khi NodeJS ra đời, Javascript chủ yếu được sử dụng để nhúng vào HTML sử dụng trên các website cho phép người dùng tương tác với trình duyệt. Với sự ra đời của NodeJS, lập trình viên có thể dùng Javsacript để phát triển các ứng dụng trên máy chủ hoặc các ứng dụng về network.

Node.js Là Gì

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Ban đầu, Node.js được phát triển bởi Ryan Dahl. Phiên bản đầu tiên của Node.js được cho ra mắt vào năm 2009.

console.log("Xin chào")

Node.js có thể chạy được trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux hay Mac OS. Node.js được phát triển sử dụng V8 Engine là bộ thư viện JavaScript được Google phát triển để viết trình duyệt web Chrome.

Node.js Có Phải Là Ngôn Ngữ Lập Trình

Node.js không phải là một ngôn ngữ lập trình mới, thay vào đó nó chỉ là một nền tảng máy chủ được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript. Bạn sẽ thấy cú pháp khi viết chương trình sử dụng Node.js giống với cú pháp ngôn ngữ Javascript.

Node.js:

var a = 5;
var b = 10;
console.log(a + b);

Javascript:

var a = 5;
var b = 10;
alert(a + b);

Phân Biệt Node.js và JavaScript

Về bản chất Node.js chính là ngôn ngữ JavaScript. Tuy nhiên khác Node.js khác với JavaScript, các chương trình viết bằng Node.js sẽ được chạy trên môi trường máy chủ. Ngược lại các chương trình JavaScript thường sẽ được chạy trên môi trường trình duyệt.

Một số cú pháp trong JavaScript không có trong Node.js và ngược lại:

JavaScript:

// document.write có trong JavaScript
document.write("Xin chào");

Node.js:

// document.write KHÔNG có trong Node.js
document.write("Xin chào")

JavaScript:

// require KHÔNG có trong JavaScript
var fs = require("fs");

Node.js:

// require có trong Node.js
var fs = require("fs");

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Blog