Có nên lưu ảnh vào database?

Em có một vấn đề này cần hỏi ý kiến mọi người, hiện tại team em đang phát triển một ứng dụng để users các bài viết lên trang
dưới dạng hình ảnh. Tức là mỗi bài viết sẽ là một ảnh. Sau khi họp để lấy ý kiến thì team em đưa ra hai cách để làm như sau:

  • Lưu ảnh dưới dạng chuỗi được mã hóa thông qua base64 vào database
  • Lưu ảnh dưới dạng tập tin và lưu trên máy chủ

Theo em thấy cách thứ nhất sẽ giúp lấy dữ liệu nhanh hơn (so với việc phải đọc dữ liệu từ file) và đồng thời cũng tiết kiệm được dung lượng lưu trữ trên máy chủ. Tuy nhiên một bạn khác lại ý đưa ra ý kiến
làm theo cách thứ hai vì đây là cách làm thông dụng. Theo kinh nghiệm của mọi người thì có nên lưu ảnh trong database thay vì lưu vào tập tin trên máy chủ hay không và vì sau?

1 Answer(s)

Phan Quang Phan Quang

Cách thứ 1 sẽ làm tốn dung lượng hơn ~130% file gốc, và chỉ nên áp dụng khi nào cách 2 không hiệu quả thôi nhé :))

Bạn cũng có thể tìm những api cung cấp cho việc lưu trữ ảnh để lưu, hoặc encode sang base64 rồi lưu ở 1 host khác để giảm băng thông cho host của bạn.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion