Có nên sử dụng JavaScript để viết game chạy trên smartphone?

HTML5 hỗ trợ Canvas API cho phép sử dụng JavaScript để có thể được dùng để viết các game chạy trên nền tảng mobile. Đọc trên mạng mình có thấy một số game khá phức tạp được viết bằng JavaScript sử dụng HTML5 Canvas. Tuy nhiên mình không rõ viết game bằng JavaScript hay ngôn ngữ native như Java (dành cho Android) hay Objective-C (dành cho iOS) sẽ tốt hơn?

2 Answer(s)

Dark KMS Dark KMS

Lần trước mình có 1 game viết bằng js. Lúc chạy trên web rất mượt mà, nhưng tới lúc chạy file apk mới phát hiện ra fps của nó tụt hơn nửa. Từ đó bỏ luôn cái trò này :(

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Trước tiên, Java hay Objective-C là các ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển ứng dụng trên mobile. Muốn phát triển game bạn cần sử dụng các game engine.

So sánh với các game engine hỗ trợ các ngôn ngữ native dùng để phát triển app (Java, Objective-C, Swift...) như Unity3D, Cocos2d, Cocos3d hay Unreal thì các game engine của JavaScript dành cho phát triển game (sử dụng HTML5 Canvas) còn khá mới mẻ. Do đó chắc chắn sự hỗ trợ sẽ không được tốt như các game engine kể trên.

Ngoài ra xét về performance thì các game engine như Unity3D, Cocos2D... có tốc độ xử lý tốt hơn nhiều so với các game engine hiện có của JavaScript.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion