Content Management System (CMS)

CMS (viết tắt của Content Management System - Hệ thống quản trị nội dung) là một ứng dụng phần mềm hoặc tập hợp các chương trình phần mềm liên quan được sử dụng để tạoquản lý nội dung số.

CMS có thể là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí hoặc là một phần mềm tự viết bởi cá nhân hoặc tổ chức. Hai phần mềm CMS mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay là Drupal, Wordpress, Joomla.

Logo 3 CMS phổ biến
Từ Trái sang Phải: Drupal, Wordpress, Joomla

CMS thường được sử dụng để quản lý nội dung doanh nghiệp (enterprise content management hay ECM) và quản lý nội dung web (web content management hay WCM):

  • ECM giúp việc hợp tác giữa các nhân viên trong cùng một công ty, tổ chức trở lên dễ dàng hơn bằng cách tích hợp hệ thống quản lý, lưu giữ các tài sản kỹ thuật số như các tài liệu, hình ảnh, video... đồng thời cung cấp tính năng phần quyền người dùng, quản lý quyền truy cập vào từng loại tài liệu dựa trên vai trò của người dùng.
  • WCM giúp việc hợp tác giữa các tác giả để xuất bản nội dung cho website trở nên dễ dàng hơn.

ECM thường bao gồm chức năng xuất bản nội dung có trong một WCM, tuy nhiên do ECM được sử dụng trong doanh nghiệp nên nó thường được đặt sau tường lửa của công ty hay tổ chức. Điều này hạn chế người dùng bên ngoài truy cập vào ECM qua đó giúp tăng độ bảo mật của ECM.

Ngược lại WCM thường được đặt ở trạng thái công khai ra công chúng và có thể truy cập ở bất cứ đâu có kết nối internet.

Content must not be empty

Related Wiki