Cron Job là gì

Mình đã tìm hiểu trên internet nhưng vẫn chưa hiểu khái niệm cron job là gì? Có ai có thể giúp mình giải thích thuật ngữ này theo một cách đơn giản nhất được không?

Xin cảm ơn!

3 Answer(s)

Piz Piz Piz Piz

Cho em xin mã code đi à
Cho em xin mã code đi à
Cho em xin mã code đi à
Cho em xin mã code đi à
Cho em xin mã code đi à
Cho emCho em xin mã code đi à
Cho em xin mã code đi à
Cho em xin mã code đi à
xin mã code đi à

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay cả những người không thuần về kỹ thuật có thể hiểu được.

Cron Job là một công việc được thực hiện theo theo một chu kỳ xác định.

Ví dụ: một trang bán hàng thương mại điện tử muốn thực hiện việc gửi email thông báo về các sản phầm mới về hàng tuần cho các khách hàng đã đăng ký tài khoản trên website. Công việc gửi email hàng tuần như vậy được gọi là một Cron Job.

nova fclinux nova fclinux

Cron Job cũng được dùng để chỉ các dịch vụ tự chạy nền trong các linux OS.

mình cũng vừa tìm hiểu hôm nay cho việc quản lý các linux server.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion