Dereferencing pointer là gì?

Trong lúc học về ngôn ngữ lập trình C em đụng thuật ngữ dereferencing pointer nhưng không hiểu rõ lắm. Bác nào rành về C giải thích giùm em dereferencing pointer là gì với, em mới học C nên giải thích theo cách đơn giản được thì tốt. Em cảm ơn!!!

2 Câu Trả Lời

Khoa Nguyễn Khoa Nguyễn

dereferencing pointer: truy cập vào vùng nhớ mà một con trỏ trỏ tới

夙 黄 夙 黄

bongdalu cho thấy đây là một từ có nhiều ý nghĩa, tùy theo khía cảnh. bongdalu đã có kế hoạch nghiên cứu về hướng này

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan