3 Answer(s)

Sang Phạm Sang Phạm

cảm ơn giải thix của bạn

Robust 1308 Robust 1308

Good answer.
Nhưng mình k rõ là:

DevOps là sự giao thoa giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để
vận hành phần mềm.

Bạn có thể nào nói tiếp là DevOpt đc tổ chức vận hành ra sao để đạt đc điều đó k? Thanks

Tran Khanh Tran Khanh

Trong vai trò là một dev thì code ra sản phẩm phần mềm, trong vai trò operation thì dùng các công cụ như Jenkins, Kubernetes... để deploy (triển khai) sản phẩm phần mềm.

Lê Trung Lê Trung

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. Devops là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành. Mục đích của DevOps là để thay đổi và cải tiến mối quan hệ giữa hai quá trình này.

Quá trình phát triển phần mềm (Software Development) là quá trình viết mã lệnh được thực hiện bởi các lập trình viên để tạo ra phần mềm cho người sử dụng.

Tuy nhiên sau khi được tạo ra thì phần mềm cần được triển khai để chạy trên hệ thống. Các công việc như xác định bao nhiêu máy chủ cần thiết và cách cầu hình các máy chủ như thế nào để có thể vận hành được phần mềm... không thuộc phạm vi của các lập trình viên mà thay vào đó sẽ được thực hiện bởi các nhân viên quản trị hệ thống hay System Admin.

Tuy nhiên hai bộ phận này có chung một đối tượng sử dụng là phần mềm được tạo ra. Do đó sự giao tiếp giữa hai bộ phận là điều không thể tránh khỏi để có thể tiến hành công việc một cách trơn tru.

Vấn đề nảy sinh khi các System Admin thường không hiểu rõ về lập trình phần mềm và ngược lại các lập trình viên lại thường không rành về quản trị hệ thống. Do đó Devops ra đời để giải quyết vấn đề này.

DevOps là sự giao thoa giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để vận hành phần mềm.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion