Di Chuyển Giữa Các Dòng trong VIM

Vim là một text editor được sử dụng phổ biến trên Linux, tuy nhiên khi sử dụng VIM bạn buộc phải làm việc với bàn phím thay vì dùng chuột. Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển lên, xuống giữa các dòng trong VIM.

Chuẩn Bị

Để nhớ kiến thức ở bài này thì tôi khuyên bạn hãy thực hành ngay bằng cách tạo một file learn_vim.txt với 5 dòng như sau:

$ echo -e "line 1\nline 2\nline 3\nline 4\nline 5" > /tmp/vim_navigation.txt

Sau đó mở file này trên VIM sử dụng câu lệnh:

$ vi learn_vim.txt

Di Chuyển Giữa Các Dòng trong VIM

Lên Xuống Dòng

Để xuống dòng bạn sử dụng phím j và để lên dòng bạn sử dụng phím k.

Một trick ít bạn biết đến là chúng ta có thể thực hiện lên, xuống nhiều dòng một cách đơn giản bằng gõ một số trên bàn phím và theo sau bởi j hoặc k.

Ví dụ để xuống 5 dòng bạn gõ liên tiếp phím 5 và sau đó gõ j. Để lên 5 dòng trước đó bạn gõ liên tiếp hai phím 5k.

Về Dòng Đầu Tiên

Để di chuyển về dòng đầu tiên trong tập tin bạn gõ tổ hợp phím g + g hay gg.

Xuống Dòng Cuối Cùng

Để di chuyển xuống dòng cuối cùng trong file bạn gõ tổ hợp phím shift + g.

Content must not be empty

Related Tip