ES6 Cơ Bản

Ra đời từ sau cuộc chiến trình duyệt giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microsoft, Apple, Mozilla Firefox, ES hay ECMAScript 6 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng với muc đích chuẩn hoá cách lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình kịch bản nói chung (scripting language) và JavaScript nói riêng. Mặc dù ES được biết đến do sự phổ biến của JavaScript, tuy nhiên một số ngôn ngữ lập trình kịch bản khác như ActionScript hay JScript cũng sử dụng chuẩn ES.

ECMAScript được được ảnh hưởng bởi nhiều bởi các ngôn ngữ phổ biến ra đời trước nó như C, Perl, Python, Java, Scheme... Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ES6 phiên bản mới nhất của ECMAScript.

1 Bình Luận

TRẦN WEBPAGE TRẦN WEBPAGE

https://www.codehub.vn/ES6-Co-Ban

Content must not be empty

Related Tutorial