Error: failed to fetch from registry: express

Khi chạy câu lệnh để cài đặt Express Framework sử dụng câu lệnh npm install express --save mình gặp lỗi:

Error: failed to fetch from registry: express

Lỗi cài đặt Express Framework

Mình có thử chạy lại vài lần nhưng lỗi vẫn xảy ra. Kiểm tran mạng Internet thì thấy vẫn hoạt động ở tốc độ ổn định.

Ai biết khắc phục lỗi này không chỉ mình với?

2 Answer(s)

Đình Anh Đình Anh

Mạng internet nhà bạn đang được chạy dưới proxy nên không fetch trực tiếp được từ giao thức https. Để vượt qua proxy bạn cần đổi địa chỉ registry về giao thức http

$ npm config set registry http://registry.npmjs.org/

Tuy nhiên cách làm này sẽ không bảo mật như việc sử dụng giao thức https trước đó. Nếu bạn muốn chuyển lại giao thức http thì có thể chạy lệnh dưới đây:

$ npm config set registry https://registry.npmjs.org/
Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Không sử dụng SSL khi fetch từ server của NPM:

$ npm config set registry http://registry.npmjs.org/
$ apt-get install -y python-software-properties python g++ make

Sau đó thử update lại các package của NPM (thay node_js_app bằng địa chỉ thư mục của ứng dụng trên máy tính bạn):

$ cd node_js_app && npm update

Nếu lỗi vẫn tiếp tục diễn ra bạn kiểm tra file log trong /var/www/npm-debug.log để có thêm thông tin.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion