Fix 'php' is not recognized as an internal or external command operable program or batch file trên Windows

Rất nhiều bạn sau khi cài XAMPP hoặc WAMP trên Windows và chạy chương trình PHP trên cửa sổ dòng lệnh command prompt thì gặp phải lỗi như sau:

'php' is not recognized as an internal or external command operable program or batch file trên Windows

Vậy nguyên nhân của lỗi trên là gì và làm thế nào để fix được lỗi trên? Hãy đọc tiếp sau đây để tìm ra câu trả lời.

Nguyên Nhân Của Lỗi

Khi bạn chạy bất cứ một chương trình nào trên cửa sổ dòng lệnh, bao gồm cả chương trình PHP như ở trên, thì bạn cần sử dụng địa chỉ tuyệt đối của tập tin nhị phân (hay binary). Ví dụ với trường hợp bạn cài XAMPP trên máy ở địa chỉ ổ đĩa C:\ thì lúc này trên cửa sổ command prompt để chạy PHP thì bạn cần sử dụng câu lệnh sau:

C:\> C:\xampp\php --version

Nếu muốn chạy trực tiếp chỉ sử dụng tên tập tin chương trình mà không cần tham chiếu tới địa chỉ tuyệt đối như sau:

C:\> php --version

Thì lúc này bạn cần thêm địa chỉ đường dẫn tuyệt đối của tập tin PHP vào biến môi trường của Windows. Hướng dẫn sau đây áp dụng cho trường hợp bạn dùng Wndows 7 (cách làm tương tự với các phiên bản khác của Windows hoặc có thể tham khảo bài viết cài đặt biến môi trường trên Windows nếu gặp rắc rối):

Bước 1: Nhấp phải chuột vào biểu tượng My Computer => chọn properties -> Chọn Advanced system setting.

Một cửa sổ popup hiển thị ra và trên đó bạn click chọn Environment Variables như hình dưới đây:

Cập nhật Environment Variables trên Windows

Bước 2: Trong cửa sổ mới ở mục System variables bạn click chọn path và bấm Edit.

Thêm địa chỉ tuyệt đối của tập tin chạy chương trình PHP trên máy bạn, ví dụ: C:\xampp\php:

Thêm PHP CLI vào biến môi trường trên Windows

Bước 3: Kiểm tra lại
Một lưu ý quan trọng tiếp theo sau khi cập nhật biến môi trường trên máy tính đó là bạn cần khởi động (đóng và sau đó mở lại) các cửa sổ dòng lệnh đang được sử dụng. Điều này đảm bảo giá trị mới của biến môi trường được cập nhật bởi cửa sổ dòng lệnh.

Bây giờ bạn có thể chạy lại PHP CLI ở bất cứ vị trí nào trên cửa sổ dòng lệnh mà chỉ cần sử dụng tên của chương trình này thay vì cần gõ đầy đủ địa chỉ tuyệt đối trên máy tính của nó:

C:\> php

Chúc bạn thành công!

1 Bình Luận

bờm văn bờm văn

'php' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Content must not be empty

Related Blog