Giới Thiệu Về Vagrant: Cách Cài Đặt và Sử Dụng

Vagrant Là Gì

Vagrant là một chương trình phần mềm cung cấp môi trường giả lập một cách nhanh chóng, tiện dụng và hiệu quả. Nó được xây dựng để trên nền tảng hệ điều hành phổ biến như Windows hay Linux và giúp tăng hiệu quả làm việc nhóm của các nhóm lập trình.

Trước khi Vagrant ra đời, các nhóm lập trình thường sử dụng VirtualBox hoặc VMware để tạo môi trường giả lập. Tuy nhiên ngay cả khi sử dụng những phần mềm giả lập này, việc cài đặt môi trường vẫn hết sức phức tạp và tốn nhiều thời gian. Vagrant ra đời để giải quyết việc này, với việc tiết kiệm được một lượng thời gian rất nhiều để đạt cùng một mục đích là giả lập môi trường phát triển phần mềm. Trong các phần tiếp theo bạn sẽ được tìm hiểu cách thức Vagrant tạo môi trường giả lập diễn ra như thế nào.

Vagrant không thay thế sự có mặt của các phần mềm giả lập môi trường như VirtualBox hay VMware. Thay vào đó nó được chạy trên nền tảng của các phần mềm này nhưng thêm tính năng giúp việc cài đặt và sử dụng môi trường giả lập trở nên đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.

Cài Đặt Vagrant

Việc cài đặt Vagrant khá đơn giản trên tất cả các hệ điều hành khác nhau. Bạn chỉ cần truy cập vào trang tải Vigrant về và chọn phiên bản thích hợp với hệ điều hành bạn đang sử dụng. Sau đó bạn tiến hành cài đặt giống như những phần mềm (hay package) trên các hệ điều hành.

Cài Đặt VirtualBox

Như đã nói ở phần giới thiệu về Vagrant, phần mềm này chạy trên nền tảng các phần mềm có sẵn dùng để giả lập môi trường. Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ sự dụng VirtualBox vì đây là phần mềm miễn phí và đang được hỗ trợ tốt nhất hiện nay.

Truy cập vào địa chỉ sau và lựa chọn bản VirtualBox tương ứng với OS cảu bạn và tải về. Việc cài đặt VirtualBox cũng giống như cài đặt các gói phần mềm (hay package) khác và tôi không đi vào chi tiết mà để bạn tự làm phần này.

Khởi Tạo Vagrant

Sau khi cài đặt xong VirtualBox, bạn đã có thể sẵn sàng khởi tạo môi trường giả lập với Vagrant. Bây giờ bạn hãy tạo một thư mục test_vagrant để làm việc trên đó:

$ mkdir test_vagrant && cd test_vagrant

Tiếp theo, sử dụng câu lệnh sau để bắt đầu tiến trình khởi tạo môi trường giả lập:

$ vagrant init

Sau khi câu lệnh trên kết thúc bạn sẽ thấy một file với tên là Vagrantfile được tạo ra trong thư mục test_vagrant. File này sẽ chứa những thông tin về cấu hình của môi trường máy ảo mà bạn sẽ giả lập để sử dụng như phần mềm nào sẽ được cài đặt trong môi trường này và các phần mềm này sẽ được cấu hình ra sao.

Tải Về Box

Box trong Vagrant cũng giống như một ảnh (hay image) trong VirtualBox. Một box là một ảnh được tạo ra với các phần mềm sẵn có được cài đặt và cấu hình trên đó. Các box khác nhau được xây dựng với các mục đích khác nhau và tất nhiên các phần mềm và cấu hình trên đó cũng thường khác nhau.

Bây giờ bạn chạy câu lệnh sau để tải một box có tên là precise32:

$ vagrant box add hashicorp/precise32

Câu lệnh trên sẽ tải thư mục chứa các file và thư mục hình thành nên box precise32 về máy tính cá nhân của bạn. Nếu sử dụng Ubuntu Linux bạn có thể tìm thư mục mới tải về ở địa chỉ ~/.vagrant.d/boxes.

Bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin và tải về các box khác nhau tại địa chỉ sau.

Sử Dụng Box

Để sử dụng box precise32 mới tải về trên chúng ta cần phải cập nhập nội dung phần config trong file Vagrantfile như sau:

Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "hashicorp/precise32"
end

Câu lệnh viết bằng ngôn ngữ Ruby trên là một chỉ thị để mỗi khi chạy Vagrant nhắm giả lập môi trường, Vagrant sẽ sử dụng box hashicorp/precise32 mới được tải về.

Chạy Vagrant và Kết Nối SSH

Bây giờ, sau khi đã cập nhật nôi dung cho file Vagrantfile để sử dụng box mới được tải về, bạn đã có thể bắt đầu chạy Vagrant để giả lập môi trường. Trên terminal đi tới thư mục test_vagrant và chạy câu lệnh sau:

$ vagrant up

Sau vài phút bạn sẽ thấy dòng thông báo trên terminal nói rằng việc giả lập môi trường đã hoàn tất. Ngoài ra bạn sẽ không thấy bất cứ thay đổi nào khác trên hệ điều hành vì Vagrant sử dụng VirtualBox ở chế độ không có UI.

Bây giờ bạn có thể ssh vào môi trường giả lập đang chạy sử dụng câu lệnh sau:

$ vagrant ssh

Nếu làm đúng theo hướng dẫn ở trên bạn sẽ thấy trên terminal hiển thị việc bạn đã kết nối vào máy chủ ảo thành công. Ở đây bạn có thể cài đặt thêm, xóa và cập nhật file và bắt đầu phát triển ứng dụng của mình.

Content must not be empty

Related Blog