Cài Đặt Git

Tuỳ thuộc vào hệ điều hành đang sử dụng chọn một trong các hướng dẫn cài đặt Git phía dưới đây.

Cài Đặt Git trên Windows

  1. Tải xuống chương trình cài đặt Git cho Windows mới nhất tại đây. Sau khi tải xong nhấp đúp chuột vào file tải về để khởi động trình cài đặt
  2. Ở màn hình cài đặt thực hiện các bước theo hướng dẫn. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy máy tính hiển thị màn hình Git Setup. Ở đây bạn chỉ cần bấm chọn Next và sau đó nhấp Finish để hoàn tất cài đặt.
  3. Mở Command Prompt (hoặc Git Bash nếu trong quá trình cài đặt bạn đã chọn Gitbash thay vì Command Prompt).
  4. Kiểm tra phiên bản của Git bằng cách chạy câu lệnh git --version.

Cài Đặt Git trên MacOS

Tải chương trình cài đặt Git cho MacOS tại đây.

Sau đó nhấp đúp vào file tải về để tiến hành cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công, bạn mở chương trình Terminal và chạy câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản git --version.

Cài Đặt Git trên Ubuntu

Trên Ubuntu bạn chạy các câu lệnh sau đây để cài đặt Git:

sudo add-apt-repository ppa:git-core/ppa
sudo apt update
sudo apt install git

Sau khi cài đặt thành công, bạn mở chương trình Terminal và chạy câu lệnh sau để kiểm tra phiên bản git --version.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial