Git Cơ Bản

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Git, phần mềm hàng đầu trong quản lý source code. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ có thể bắt đầu sử dụng Git để kiểm soát các phiên bản khác nhau của phần mềm trong một dự án.

Cụ thể bạn sẽ biết cách:

  • So sánh sự thay đổi của các file giữa các phiên bản khác nhau của phần mềm.
  • Xem ai là tác giả của một sự thay đổi trong file.
  • Quay ngược trở lại một phiên bản trong quá khứ để xem nội dung các file.

Và rất nhiều tính năng hữu dụng khác của Git.

Content must not be empty

Related Tutorial