Git: Hỏi cách xóa tất cả các branch của một repo trên local

Trong repo chứa source code của dự án hiện tại có nhiều branch khác nhau, do lúc checkout em dùng PHPStorm nên nó kéo về tất cả branch giờ nhìn vào hoa hết mắt nhiều lúc em chuyển qua 1 branch kiểm tra code xong rồi quên không quay lại branch chính nên thành ra sau code luôn trên branch đó. Các bác cho em hỏi có câu lệnh nào thực hiện việc xóa tất cả các Git branch ngoài branch hiện tại trên local không ạ?

1 Answer(s)

Tý Lưu Tý Lưu

Mình có cách giải quyết đó là:

Bạn viết 1 con shell cript

loop qua các dòng của lệnh git branch
sau đó git branch -D {giá trị của line}

Content must be at least 100 characters

Related Discussion