Github nâng cấp Rails từ phiên bản 3.2 lên 5.2

Vào ngày 15 tháng 8 GitHub đã tổ chức một cột mốc quan trọng: ứng dụng chính của GitHub hiện đang chạy trên phiên bản mới nhất của Rails: 5.2.1!

Chị Eileen M. Uchitelle, một thành viên trong core tem của Github cho biết:

Trong tổng số thời gian bỏ ra để thực hiện việc nâng cấp từ Rails 3.2 lên Rails 5.2 là một năm rưỡi. Trong quá trình thực hiện việc nâng cấp, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để xoá các khoản nợ kỹ thuật (technical debt) và cải thiện toàn bộ codebase của ứng dụng.

Add Answer

Content must be at least 100 characters

Related Discussion