Golang Cơ Bản

Golang là ngôn ngữ lập trình mới ra đời được phát triển bởi Google và đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng lập trình. Khoá học Golang cơ bản được xây đựng với mục đích giới thiệu những tính năng cơ bản của ngôn ngữ này. Khoá học được thiết kế để dành cho những bạn mới bắt đầu, trong đó bao gồm những nội dung sau:

  • Hướng dẫn cài đặt Golang trên Ubuntu
  • Tìm hiểu cách hoạt động của chương trình và thực hành viết một ứng dụng Hello World đơn giản
  • Tìm hiểu về các kiểu dữ liệu data structure của Go
  • Tìm hiểu về cách viết các câu lênh điều kiện và vòng lặp trong Go
  • Tìm hiểu về hoạt động của interface và method

Kết thúc khoá học bạn sẽ nắm vừng được những kiến thức nền tảng của Golang và hoàn toàn sẵn sàng để có thể bắt đầu tham gia một dự án thực tế.

Content must not be empty

Related Tutorial