Go Cài Đặt

Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Go (bao gồm chương trình Go compiler và một số tool hỗ trợ khác) trên máy tính sử dụng một trong 3 hệ điều hành Windows, Mac OSX hoặc Ubuntu Linux.

Với các máy tính chạy hệ điều Windows hoặc Mac OSX thì bạn có thể tải về tập tin cài đặt Go ở địa chỉ này.

Cài Đặt Go Trên Windows

Trên Windows sau khi tải tập tin cài đặt Go dành cho Windows về máy bạn chỉ cần click đúp vào tập tin và tiến hành cài đặt Go theo hướng dẫn.

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go trong thư mục c:\Go, thư mục này còn được gọi là thư muc $GO_ROOT. Ngoài ra, trình cài đặt cũng sẽ tự động thêm thư mục c:\Go\bin vào biến môi trường trên máy. Thư mục này còn được gọi là thư mục $GO_PATH.

Sau khi kết thúc việc cài đặt bạn cần khởi động lại máy tính để các thay đổi có hiệu lực.

Cài Đặt Go Trên Mac OSX

Tương tự như Windows thì bạn cũng có thể cài đặt Golang sử dụng tập tin cài đặt với phần mở rộng.pkg dành cho các máy tính chạy hệ điều hành Mac OSX.

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go trong thư mục /usr/local/go. Thư mục này còn được gọi là $GO_ROOT.

$ echo $GO_ROOT

Trình cài đặt cũng sẽ tự động thêm thư mục /usr/local/go/bin vào biến môi trường trên máy. Thư mục này còn được gọi là $GO_PATH.

$ echo $GO_PATH

Bạn cần tắt các cửa sổ dòng lệnh đang mở và sau đó mở lại để các thay đổi trên có hiệu lực.

Cài Đặt Go trên Ubuntu

Thông thường trước khi cài đặt một phần mềm trên Ubuntu thì bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là cập nhật các package index và đồng thời các gói package đang được cài đặt trên hệ thống. Mở chương trình cửa sổ dòng lệnh termial trên Ubuntu và chạy câu lệnh dưới đây:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get -y upgrade

Sau khi kết thúc việc cập nhật chúng ta có thể bắt đầu tiến hành cài đặt Go:

$ sudo apt-get install golang-go

Câu lệnh trên sẽ cài đặt phiên bản Go đang được phân phối trên package repository của Ubuntu. Để kiểm tra lại phiên bản Go mới được cài đặt bạn chạy câu lệnh:

$ go version

Theo mặc định máy tính sẽ cài đặt Go trong thư mục /usr/local/go. Thư mục này còn được gọi là $GO_ROOT.

$ echo $GO_ROOT

Trình cài đặt cũng sẽ tự động thêm thư mục /usr/local/go/bin vào biến môi trường trên máy. Thư mục này còn được gọi là $GO_PATH.

$ echo $GO_PATH

Bạn cần tắt các cửa sổ dòng lệnh đang mở và sau đó mở lại để các thay đổi trên có hiệu lực.

Content must not be empty

Related Tutorial