Go Giới Thiệu

Go (Golang) Là Gì

Ngôn ngữ Go hay còn gọi là Golang là một ngôn ngữ lập trình được phát triển tại Google vào năm 2007 bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson.

Golang thuộc kiểu ngôn ngữ lập trình biên soạn compiled language, điều này có nghĩa tập tin chứa mã nguồn (source code) viết bằng Golang không thể chạy được trực tiếp bởi máy tính. Thay vào đó chúng ta cần biên soạn (compile) tập tin này sử dụng phần mềm biên soạn mã nguồn (hay compiler) để tạo ra một tập tin khác chứa mã máy. Sau đó máy tính mới có thể chạy tập tin đã được biên soạn này.

Golang compilder là phần mềm hoàn toàn miễn phí.

Đặc Điểm của Golang

Các đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Golang có thể liệt kê ra gồm có:

  • Go là ngôn ngữ lập trình biên soạn (compiled language). Phần mềm viết bởi Go cần được biên soạn sử dụng Go compile trước khi có thể chạy được.
  • Go có cú pháp tương tự như C.
  • Go là một ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh (hay static type), các biến hoặc dữ liệu trong Golang sẽ không thay đổi trong suốt chương trình.
  • Golang hỗ trợ xử lý đa luồng multi-threading.
  • Golang hỗ trợ tính năng quản lý bộ nhớ mạnh mẽ mà C không có.
  • Golang sở hữu một bộ thư viện phong phú mà lập trình viên có thể tận dụng.

Ngôn ngữ lập trình Go đã được ra mắt cộng đồng vào tháng 11 năm 2009 và được sử dụng trong một số hệ thống phần mềm của gã khổng lồ công nghệ Google. Ngoài ra Golang cũng là ngôn ngữ được sử dụng để viết phần mềm nổi tiếng Docker.

Tại Sao Dùng Golang

Đặc điểm nổi bật của Golang đó là tốc độ xử lý nhanh và hỗ trợ xử lý đa luồng. Golang thường được sử dụng để viết các ứng dụng chạy trên server như webserver.

Golang cũng cung cấp bộ thư viện hỗ trợ việc kết nối với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, PostgreSQL... giúp chúng ta lập trình các ứng dụng web mạnh mẽ.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial