HTML Cơ Bản

HTML là ngôn ngữ cơ bản và phổ biến nhất và được dùng để tạo ra tất cả các website trên thế giới. Trong bài học này bạn sẽ được học cách viết mã lệnh HTML để tạo ra một website cho chính mình.

Bài học được viết để giúp các bạn chưa biết gì về ngôn ngữ này có thể nhanh chóng nắm được các kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất trong HTML. Trong suốt quá trình học bạn sẽ được thực hành viết mã lệnh với các ví dụ minh hoạ có tính tương tác cao.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận