HTML Là Gì, Giới Thiệu Về HTML

HTML Là Gì

HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng để tạo các trang siêu văn bản được sử dụng trên mạng internet (hay trang web). Gọi là ngôn ngữ đánh dấu là vì HTML sử dụng các thẻ để định nghĩa (hay đánh dấu) các thành phần khác nhau trên trang web.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Bắt Đầu Học HTML</h1>
<p>Ngôn ngữ HTML dùng để tạo cấu trúc cho một website</p>
</body>
</html>

Chạy Thử

Nội dung của một trang web được tạo ra sử dụng các thẻ HTML khác nhau như thẻ <html>, thẻ <body>... Bạn hãy bấm vào nút Chạy để xem trang web được tạo bởi đoạn code phía dưới hiển thị như thế nào.

Siêu Văn Bản Là Gì

Siêu văn bản (hay hypertext) là loại văn bản được sử dụng để hiẹn thị trên các máy vi tính (hoặc các thiết bị điện tử số). Siêu văn bản khác với văn bản thông thường ở chỗ chúng được liên kết lại với nhau và có thể được tham chiếu tới nhờ sử dụng các link liên kết.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<a href="https://www.codehub.vn/huong-dan/HTML-Co-Ban">Khoá học HTML Cơ Bản</a>
</body>
</html>

Ví Dụ Về Siêu Văn Bản

Trang HTML ở trên có một liên kết tới trang Khoá học HTML Cơ Bản.

Tập Tin HTML

Tập tin HTM chứa mã lệnh HTML như bạn thấy ở trên. Tập tin HTML được lưu dưới phần mở rộng là .html ví dụ index.html.

Để tạo và chỉnh sửa code bên trong tập tin HTML chúng ta thường sử dụng phần mềm hiệu chỉnh văn bản (còn gọi là text editor).

Các text editor phổ biến có thể kể đến như Notepad hoặc Notepad++ đối với hệ điều hành Windows hoặc Textmate với hệ điều hành Mac OSX.

Đối với hệ điều hành Windows thì khi sử dụng Notepad (cũng như Notepad++) để tạo mới tin HTML thì các bạn chú ý khi lưu tập tin cần chọn phần mở rộng là .html tránh lưu dưới phần mở rộng mặc định là .txt:

Ngoài ra bạn cũng lưu ý cần chọn kiểu mã hóa ký tự Encoding của tập tin là UTF-8 để hỗ trợ các ký tự tiếng Việt:

Để hiển thị nội dung của tập tin HTML chúng ta thường sẽ dùng trình duyệt web như Internet Explore, Firefox hay Chrome để hiển thị nội dung trang. Để giúp bạn dễ dàng trong việc học chúng tôi thiết kế hệ thống chạy mã lệnh trực tuyến trên website.

Trang Web hay Tập Tin HTML

Một tập tin HTML khi được xuất bản trên Internet sẽ trở thành trang web. Bạn sẽ cần có một tên miền và một máy chủ để thực hiện việc xuất bản này. Trong bài hướng này chúng ta sẽ tập trung vào học ngôn ngữ HTML. Hướng dẫn xuất bản nội dung tập tin HTML trên internet sẽ được đề cập trong một bài học khác.

Lưu ý: Các bạn có thể bấm nút Chạy Thử có sau mỗi ví dụ để xem kết quả (hoặc hiệu chỉnh mã lệnh).

10 bình luận


Đăng bình luận