Ví Dụ Về Thẻ <h1>

Thẻ <h1> là một loại thẻ đề mục được sử dụng phổ biến.

<h1>Đề mục sử dụng thẻ h1</h1>

Thẻ <h1> được sử dụng cho các đề mục lớn trên trang. Các đề mục nhỏ hơn nên được đánh dấu bằng các thẻ đề mục khác như <h2>, <h3>...<h6>.

[Ví Dụ Về Thẻ <h1>](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Vi-Du-Ve-The-h1)

2 Bình Luận

Cường Nguyễn Cường Nguyễn

https://www.facebook.com/xuanbac.nguyen.777363

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...