Tiêu Đề Trang trong HTML

Tiêu Đề Trang

Một website sẽ có một hoặc nhiều trang (web) khác nhau. Và mỗi trang web thường sẽ có một tiêu đề để phân biệt giữa chúng.

Để tạo tiêu đề cho trang chúng ta sử dụng thẻ <title>.

Thẻ <title>

Thẻ <title> dùng để tạo tiêu đề cho trang và cần được đặt bên trong thẻ <head>.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Trang HTML đầu tiên</title>
</head>
<body>
    <p>Tiêu đề sẽ không hiển thị trong phần nội dung trang web</ p>
    <p>Thay vào đó nó sẽ hiển thị ở trong thanh tab của trình duyệt</p>
</body>
</html>

Việc thêm tiêu đề cho trang là tùy ý tuy nhiên bạn nên thêm nó vì giống như một cuốn sách chúng ta thường cần tới tiêu đề để hiểu cuốn sách đó nói về chủ đề gì.

Hiển Thị Của Tiêu Đề Trang

Khi bạn mở trang web với mã HTML như trên bạn sẽ thấy trình duyệt hiển thị tiêu đề trang ở thanh tab phía trên cùng như hình minh họa phía dưới.

Tiêu đề đặc biệt hữu dùng khi bạn mở nhiều tab trong cùng một cửa sổ trình duyệt, lúc này bạn có thể nhìn vào tiêu đề hiển thị trên các tab để phân biệt được giữa các trang web với nhau. Ngoài ra tiêu đề còn được sử dụng bởi các bộ máy tìm kiếm như Google, Yahoo Search hay Bing để xác định chủ đề chính của nội dung trang web.

10 bình luận


Đăng bình luận