HTML5 Ra Đời Năm Nào

HTML5 Ra Đời Năm Nào

Câu hỏi được đưa ra trong buổi phỏng vấn cho ứng viên: Phiên bản mới nhất của HTML tới thời điểm này là HTML5 được chính thức cho ra đời năm nào? Hãy cho biết câu trả lời của bạn cho câu hỏi này.

    Guest

    - 1970/01/01 Trả lời

    Trả lời: Phiên bản chính thức đầu tiên của HTML5 là HTML5.0 được cho ra mắt công chúng vào ngày 28 tháng 10 năm 2014.

    Ngoài HTML5.0 còn có các phiên bản mới hơn của HTML5 đó là HTML5.1 ra mắt năm 2016 và HTML5.2 ra mắt năm 2018.

    HTML5 cũng như các phiên bản trước đó của HTML được phát triển bởi tổ chức World Wide Web Consortium (viết tắt là W3C) bắt đầu vào năm 2004.

10 bình luận