Hàm trong PHP

PHP cung cấp hơn 1.000 hàm sẵn có và chúng thực sự giúp cho lập trình viên thực hiện các công việc phức tạp một cách đơn giản và hiệu quả.

Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng khi nghĩ rằng mình cần phải biết hết 1.000 hàm này. Việc này cũng không cần thiết vì khi lập trình chúng ta cũng chỉ cần tới một số hàm thông dụng. Và việc bạn cần làm đó là nắm vững các hàm thông dụng trong PHP.

Hướng dẫn này bao gồm các bài viết về cách sử dụng các hàm trong PHP được sử dụng phổ biến khi lập trình và trong mỗi bài viết sẽ có các ví dụ với source code minh hoạ kèm theo.

Content must not be empty

Related Tutorial