Hệ Điều Hành Linux

Cũng giống như Windows XP, Windows 7, Windows 8 và Mac OS X, Linux là một hệ điều hành. Hệ điều hành là phần mềm quản lý tất cả các tài nguyên phần cứng được liên kết với máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay của bạn hay thậm chí trên server.

Nói một cách đơn giản - hệ điều hành (thường được gọi là OS) là một loại phần mềm đặc biệt giúp quản lý quá trình giao tiếp giữa phần cứng và tất cả các phần mềm khác được cài trên máy tính. Nếu không có hệ điều hành, phần mềm sẽ hoạt động!

Điểm khác biệt lớn giữa Linux và Windows hay Mac OS đó là hệ điều này này được phân phối theo giấy phép nguồn mở (open source). Điều này cho phép bất cứ ai có thể:

  • Tự do sử dụng phần mềm nhằm phục vụ cho bất kỳ mục đích nào.
  • Tự do phân phối lại việc sử dụng phần mềm cho bất cứ ai khác.
  • Tự do tìm hiểu về mã nguồn của phần mềm và chỉnh sửa nó.
  • Tự do phát hành lại bản sửa đổi của mã nguồn dưới dạng phần mềm miễn phí hoặc thương mại hoá.

Ubuntu là một ví dụ điển hình của việc phân phối lại mã nguồn Linux.

Hệ Điều Hành Ubuntu

Hệ Điều Hành Ubuntu Linux

Ngoài ra, Linux được đánh giá là hệ điều hành có độ bảo mật cao và thực tế hầu hết tất cả những ai sử dụng hệ điều hành này cũng không cần phải sử dụng tới phần mềm diệt virus dù là phần mềm diệt virus miễn phí. Điều này hoàn toàn ngược lại với Windows.

Mặc dù có nhiều ưu điểm như vậy thì cho đến nay phần lớn các máy tính cá nhân hiện này sử dụng hệ điều hành Windows.

Content must not be empty

Related Wiki