Hello World Với Java - Dành Cho Linux

Java là cái tên quen thuộc trong số các ngôn ngữ lập trình hiện đại ngày nay. Java ra đời vào năm 1995 và nó được phát triển bới Oracle một gã khổng lồ trong ngành công nghệ phần mềm. Vì vậy cũng không ngạc nhiên gì khi mà ngôn ngữ này luôn đứng trong top 10 ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo ứng dụng Hello World sử dụng Java sử dụng hệ điều hành Ubunu Linux.

Lưu ý: Bạn nên cài đặt Javas Interpreter hay javaJava Compiler hay javac để có thể thực hành cùng với các vi dụ minh họa có trong bài học này

Kiểm Tra Cài Đặt Java và Javac

Trong phần này chúng ta sẽ kiểm tra xem Java Interpreter hay java và Java Compiler hay javac đã cài đặt trên máy tính hay chưa. Chúng ta sẽ thực hiện các thao tác này trên terminal của Ubuntu. Để khởi động terminal bạn có thể sử dụng phím tắt Ctrl + Alt + T. Sau đó bạn chạy hai câu lệnh sau:

$ java -version

Và:

$ javac -vesion

Nếu máy tính bạn đã cài đặt 2 chương trình trên thì trên terminal bạn sẽ thấy kết quả giống như sau:

Java và Javac

Java File

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tạo một file java với tên là HelloWorld.java trong đó chứa mã lệnh viết bằng ngôn ngữ Java. Trước hết, chúng ta cần tạo thư mục với tên là java_hello_world để chứa các file trong bài học. Trên cửa sổ terminal chạy câu lệnh dưới đây:

$ mkdir java_hello_world && cd java_hello_world

Trong thư mục này tạo một file với tên HelloWorld.java với nội dung như sau:

/**
 * Tạo ứng dụng HelloWorld trong Java
 */
class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello World!"); // hiển thị chuỗi "Hello World"
    }
}

Java Class File

Sau khi tạo ra file Java chúng ta sẽ cần phải sử dụng trình biên soạn mã lệnh Java Compiler hay javac để chuyển mã lệnh của file java trên về mã lệnh byte code mã Java Interpreter có thể hiểu được. Trên cửa sổ terminal chạy câu lệnh sau:

$ javac HelloWorld.java

Kết thúc câu lệnh trên bạn sẽ thấy có một file HelloWorld.class được tạo ra trong thư mục. File này được gọi là Java Class File và nó chứa các mã lệnh byte code mà có thể chạy trực tiếp trên máy tính sử dụng trình biên soạn javac. Vẫn trên terminal bạn chạy câu lệnh sau:

$ javac HelloWorld.class

Bạn sẽ thấy trên terminal hiển thị kết quả như sau:

Hello World Java

Như vậy tới đây bạn đã tìm hiểu xong cách tạo và chạy một ứng dụng đơn giản Hello World trong Java.

Content must not be empty

Related Blog