[Help] Thắcm mắc về đoạn code C

Dear các bác,

Em có một code về hình tam giác cân như sau:

#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >

 int main() {
  int n, k = 0, i, j;
  printf("Chương trình sẽ in ra tam giác cân\n");
  printf("Nhập chiều cao tam giác: ");
  scanf("%d", & n);

  while (n > 0) {
   for (i = 1; i < n; i++) // In khoảng Trắng
    printf("%c", ' ');
   for (j = 0; j <= k; j++) // In dấu sao
    printf("%c", '*');
   n--;
   k += 2;
   printf("\n");
  }
 }

Em không hiểu là tại sao chương Trình lại hiểu được mà in ra ký tự đúng vị trị giữa.

Em chạy thì nhận được kết quả như sau:

Chương trình sẽ in ra tam giác cân
Nhập chiều cao tam giác: 4
*
***
*****
*******
Process returned 0 (0x0) execution time : 2.022 s
Press any key to continue.

Em cảm ơn các các bác giải đáp giúp em

Thêm Trả Lời

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan