Hiển thị danh sách các cron job trên máy chủ

Hi all,

Mọi người cho em hỏi trên máy chủ Linux để hiển thị danh sách tất cả các cron job trên máy chủ dành cho tất cả các user thì phải làm thế nào?

P/S: Em biết cách hiển thị các task của cron job dành cho user hiện tại hoặc root user.

2 Câu Trả Lời

Đình Anh Đình Anh

Để xem danh sách các schedule job bạn mở cửa sổ terminal trên Linux và chạy câu lệnh sau:

$ crontab -l

Câu lệnh trên sẽ hiển thị job của người dùng hiện tại.

Để xem danh sách các job chạy bởi root chúng ta cần thêm sudo vào trước câu lệnh trên:

$ sudo crontab -l

Lưu ý: Danh sách các job trên Linux thường được lưu trong /var/spool/cron/ tuy các Sysadmin được kiến nghị nên sử dụng chương trình crontab để xem cũng như chỉnh sửa các job.

Quang Teo Quang Teo

Hi bạn, dịch vụ Cron cài đặt trên Linux luôn chứa toàn bộ thông tin cron task ở thư mục:

/var/spool/cron/<user>.

Bạn có thể cat toàn bộ file trong folder đó ra, ứng với tên các user sử dụng cron task trên Linux.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan