Giới Thiệu

AJAX Là Gì

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không cần phải tải lại toàn bộ nội dung của trang hiện tại.

Ứng Dụng AJAX

Hầu hết các website hiện nay đều sử dụng AJAX, nổi tiếng trong số đó có Facebook và Google.

Khi tìm kiếm trên Google và gõ một số chữ cái đầu tiên Google sẽ hiển thị một loạt các từ khoá liên quan để gợi ý cho bạn. Các từ khoá gợi ý này là kết quả của việc sử dụng công nghệ AJAX để gửi yêu cầu tới máy chủ (với dữ liệu là các chữ cái mà người dùng đã nhập vào) để lấy về kết quả từ khoá gợi ý mà không cần phải tải lại trang.

Khi sử dụng trình duyệt để truy cập trang Facebook và cuộn xuống phía dưới thì nội dung của các bài viết cũ hơn sẽ được hiển thị mà bạn không cần phải tải lại trang.

Yêu Cầu

Bạn cần phải có kiến thức cơ bản về HTML và JavaScript trước khi đi vào tìm hiểu AJAX. Mặc dù XML xuất hiện trong tên gọi của AJAX nhưng bạn không nhất thiết phải hiểu về XML.

Content must not be empty

Related Tutorial