HTML Comment

Comment được dùng để tạo các chú thích trong source code HTML. Khi hiển thị trang web trên trình duyệt thì nội dung comment sẽ không được hiển thị.

Tạo Comment trong HTML

Để tạo comment trong HTML chúng ta sử dụng thẻ comment với cú pháp sau:

<!-- Nội dung chú thích... -->

Lưu ý dấu chấm than ! xuất hiện ở phần thẻ mở mà không có trong thẻ đóng.

<!-- Đây là một chú thích và sẽ không được hiển thị bởi trình duyệt-->
<p>Đây là một đoạn văn bản.</p>

Chạy Thử

Sử Dụng Comment trong HTML

Mục đích chính của comment là để tạo chú thích cho một số đoạn mã HTML trong source code mà có cấu trúc phức tạp. Trường hợp mã lệnh HTML của bạn đơn giản bạn không nên tạo quá nhiều comment vì điều này sẽ phản tác dụng.

Ngoài ra comment còn được sử dụng để vô hiệu hoá hiển thị của một hoặc nhiều phần tử HTML trong source code:

<!--<img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png" alt="Logo CodeHub.vn" width=100 height=100>-->

Chạy Thử

Khi mở trang web trên trình duyệt thì phần tử img ở trên sẽ không được hiển thị.

Cách làm này sẽ rất có ích khi bạn chỉ tạm thời muốn không hiển thị phần tử img nhưng trong tương lai sẽ sử dụng lại. So với việc xoá các phần tử này ra khỏi source code thì comment sẽ giúp bạn không phải nhập lại code của các phần tử HTML khi cần dùng lại chúng.

Hiển Thị Comment

Mặc dù khi hiển thị trang trên trình duyệt thì nội dung của comment sẽ không được, tuy nhiên nếu chúng ta view source để xem mã nguồn của trang thì comment vẫn sẽ xuất hiện.

Để view source bạn của trang HTML trên trình duyệt bạn bấm chuột phải và chọn View Source hoặc View Source Page. Ngoài ra bạn có thể sử dụng phím tắt control + U trên Windows và Linux hoặc command + option + U trên Mac OS X.

3 Bình Luận

Vo HCM) Vo HCM)

d

Content must not be empty

Related Tutorial