Demo Code Tạo Hình Ảnh trong HTML

Để tạo hình ảnh trong HTML chúng ta sử dụng thẻ . Cú pháp đơn giản nhất để tạo hình ảnh như sau: alt_text

[Demo Code Tạo Hình Ảnh trong HTML](https://www.codehub.com.vn/doan-ma/Demo-Code-Tao-Hinh-Anh-trong-HTML-26-04-2019)

3 Bình Luận

Thanh Mai Thanh Mai

ấn nhầm..

Tuấn Nguyễn Tuấn Nguyễn

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Demo Code HTML Thuộc Tính src Của Hình Ảnh- Ảnh Trên Website Khác</title>
</head>
<body>
<img src="https://i.imgur.com/U704hHY.png" alt="Học HTML trên CodeHub.vn">
</body>
</html>

Content must not be empty

Related Snippets

Output
Loading...