HTML Thẻ

Thẻ HTML

Thẻ HTML được dùng để đánh dấu các nội dung trên trang. Mỗi loại thẻ khác nhau sẽ được dùng để đánh dấu các loại nội dung khác nhau.

<h1>Đề mục thứ nhất</h1>
<p>Đây là nội dung một đoạn văn bản thứ nhất...</p>
<h1>Đề mục thứ hai</h1>
<p>Đây là nội dung một đoạn văn bản thứ hai...</p>

Chạy Thử

Ở ví dụ trên thẻ <h1> được đùng để đánh dấu đề mục trong khi đó thẻ <p> được dùng để đánh dấu đoạn văn bản.

Tên Thẻ HTML

Mỗi thẻ khác nhau có một tên duy nhất. Tên thẻ là một chữ cái duy nhất hoặc một từ.

<h1>Một đề mục</h1>
<blockquote>Trích dẫn một câu nói nổi tiếng..</blockquote>
<button>Click vào đây</button>

Chạy Thử

Với mỗi thẻ chúng ta thường có tương ứng một cặp gồm thẻ đóng và thẻ mở:

<tên_thẻ>...</tên_thẻ>

Trong đó <tên_thẻ> là thẻ đóng và </tên_thẻ> là thẻ mở.

Lưu ý: Đừng quên thẻ đóng!

Một số trình duyệt vẫn hiển thị đúng nếu bạn quên không đóng thẻ. Trình duyệt lúc này hiểu rằng bạn đã quên thêm thẻ đóng và sẽ tự động thêm vào cho bạn. Tuy nhiên việc tự động thêm vào này đôi khi khiến trang HTML hiển thị không như ý muốn.

<p>Đừng quên đóng thẻ
<p>Đừng quên đóng thẻ
<p>Đừng quên đóng thẻ

Chạy Thử

Ngoài ra bạn có thể sử dụng chữ cái in hoa cho tên thẻ. Cách viết thẻ <p> như dưới đây đều hợp lệ:

<P>Đoạn văn bản ví dụ...</P>
<p>Đoạn văn bản ví dụ...</P>
<P>Đoạn văn bản ví dụ...</p>

Tuy nhiên tập quán chung đó là viết tên thẻ theo chữ in thường.

Thẻ Tự Đóng

Một số thẻ không có thẻ đóng và được gọ là thẻ tự đóng ví dụ như thẻ <br>, <hr> hoặc <img>.

Trong đó thẻ <br> được dùng để xuống dòng và <hr> được dùng để tạo dòng kẻ ngang và <img> được dùng để đánh dấu hình ảnh:

<p>Câu đầu của một đoạn văn. Câu thứ hai trong đoạn văn.<br>Câu thứ ba được xuống một dòng mới.</p>
<hr>
<img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png">

Chạy Thử

Thẻ Tự Đóng Trong XHTML

Trong phiên bản XHTML (một dạng khác của HTML) chúng ta sẽ cần thêm dấu gạch chéo \ sau tên thẻ tự đóng:

<p>Câu đầu của một đoạn văn. Câu thứ hai trong đoạn văn.<br/>Câu thứ ba được xuống một dòng mới.</p>
<hr/>
<img src="https://www.codehub.vn/img/logo.png"/>

2 Bình Luận

Tran Giang Tran Giang

cho e hỏi là e muốn chèn 1 hình ảnh từ máy chủ của máy tính thì làm thế nào ạ

Trần Khoa Trần Khoa

Bạn chỉ việc copy link đường dẫn hình ảnh bạn muốn chèn vào thay đằng sau
<img src="thay link đường dẫn ảnh mà bạn muốn chèn vào"/>
Tìm tới thư mục hình ảnh or thư mục nơi bạn lưu trữ ảnh đó
Bản thấy cái thanh có ghi
Vd: D:/Dowload/Image/Rifjdjg.png
Đây sẽ link ảnh của bạn
Tùy bạn thấy link nó thế nào thôi

Hoang Nhu Hoang Nhu

Như mình đang học và dùng MVC 5 - C# thì mình kéo ảnh vào thư mục content rồi kéo ảnh vào code nó sẽ tự tạo đường dẫn á bạn.

Hồ Phước Hồ Phước

Cho hỏi Chèn 1 file word từ máy tính để mọi người tải về như thế nào? ví dụ kích vào đây để tải mẫu đăng ký...

Content must not be empty

Related Tutorial