Học PHP

PHP là ngôn ngữ lập trình cho phép các nhà phát triển web tạo nội dung động thông qua tương tác với cơ sở dữ liệu. PHP về cơ bản được sử dụng phổ biến để phát triển các ứng dụng web. Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giúp bạn làm quen với cách sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ này trong thời gian ngắn nhất.

Yêu Cầu

Hướng dẫn được viết theo cách đơn giản để thích hợp với ngay cả những người không biết về lập trình. Tuy nhiên người học cũng cần có những hiểu biết cơ bản máy tính, cách cài đặt phần mềm. Và quan trọng hơn nữa hướng dẫn cũng đòi hỏi bạn cần am hiểu về HTML (bắt buộc), CSS và JavaScript (tuỳ ý).

Content must not be empty

Related Tutorial